อุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องยกเครื่องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของการบินต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาที่รุนแรงที่อาจพลิกคว่ำอุตสาหกรรมตามบทความใหม่  เกี่ยวกับคำอธิบายของ Nature  จาก University of California San Diego School of Global Policy and Strategy ทั่วโลก อุตสาหกรรมนี้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1 พันล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบได้กับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก นอกจากนี้ การปล่อยมลพิษจากเที่ยวบินยังเพิ่มขึ้นประมาณ...